آخرین اخبار
مشاهده آگهی ها ی ویژه رئیس
منتشرشده در 21-09-2019

اخبار وبسایت
منتشرشده در 19-09-2019

ددردر قرعه کشی شرکت کنید(هم در انجمن هم در عضویت صندوق(

کاربران سعی بفرمایند حتما عضو ایتا سایت شوند@EPGM

از بهترین تخفیفات و ارزانترین بسته های تبلیغاتی شما را بهره مند میسازد

خرید سهام با سود ۲۰٪ فراهم است برای اطلاعات بیشتر به انجمن مراجعه فرمایید

 


انواع عضویت ها
منتشرشده در 12-09-2019

 

 

  قرض الحسنه سپرده گواهی سپرده گنجینه همیاری همکاری مدیریت ریاست خزانه
مدت نامحدود 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز 30 روز
هر کلیک 50% هر کلیک 55% هر کلیک 60% هر کلیک 65% هر کلیک 70% هر کلیک 75% هر کلیک 80% هر کلیک 85% هر کلیک 100% هر کلیک
کلیک هر زیرمجموعه 20% هر کلیک 22% هر کلیک 25% هر کلیک 27% هر کلیک 30% هر کلیک 32% هر کلیک 35% هر کلیک 37% هر کلیک 100% هر کلیک
حداکثر تعداد زیرمجموعه مستقیم 200 500 700 1000 1200 1500 1700 2000 بدون محدودیت
بیشترین تعداد زیرمجموعه اجاره ایی 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 بدون محدودیت
هزینه تمدید زیرمجموعه اجاره ایی 100.00 تومان 70.00 تومان 50.00 تومان 30.00 تومان 0.00 تومان 0.00 تومان 0.00 تومان 0.00 تومان 0.00 تومان
کمیسیون تبلیغات و آگهی زیرمجموعه ها 1% 2% 3% 4% 0% 0% 0% 0% 0%
قیمت بازیافت 20.000 تومان 15.000 تومان 10.000 تومان 5.000 تومان 0.000 تومان 0.000 تومان 0.000 تومان 0.000 تومان 0.000 تومان
محدودیت اجاره زمانی 10 روز 7 روز 3 روز 1 روز 0 روز 0 روز 0 روز 0 روز 0 روز
محدودیت زمانی تسویه حساب 30 روز 20 روز 15 روز 10 روز 7 روز 4 روز 1 روز 1 روز 0 روز
حذف زیرمجموعه ها 20.000 15.000 10.000 5.000 رایگان رایگان رایگان رایگان رایگان
قیمت 0.00 تومان 15000.00 تومان 30000.00 تومان 60000.00 تومان 120000.00 تومان 240000.00 تومان 480000.00 تومان 960000.00 تومان 1872000.00 تومان